Archiwum tagu: SMART

Cele

y

Pytania, na które znajdziesz tutaj odpowiedzi: Jak wyznaczyć cel za pomocą metody SMART? W życiu trzeba mieć jakiś cel… Zapewne jednym z częściej wymienianych celi jest „być szczęśliwym”. Cel jak najbardziej prosty i zrozumiały, jednak czy aby na pewno? Czy to jest dobrze zdefiniowany cel? Załóżmy na chwile, że taki właśnie jest twój cel – […]